EN REISE I NORSKE LANDSKAP

Denne boken er min første og er utgitt av Embla Forlag. Boken er et resultat av mange år med landskapsfotografering med motiver fra hele Norge, dog med en overvekt av bilder fra Trøndelag. Hvert bilde er ledsaget av fyldig og informativ tekst. Boken er inndelt i fem kapitler med presentasjon av hver landsdel eller fylke. Den geografiske spredningen er god og alle årstider er representert. Fotografiene er tatt med kjærlighet og hengivenhet til naturen- og kulturlandskapet. Jeg arbeider bevisst med å fotografere med mine følelser og jeg håper de som kjøper boken kan se dette gjennom mine ulike motiver.
"En reise i Norske Landskap” koster kr. 399 - pluss kr. 70 i porto. Bestill boken gjennom Vipps på nr. 930 68 999 (Husk navn og adresse!) eller på e-post: torbjø[email protected]
TM 0933